Aseguraturiko berme eta kapitalen laburpen-taula

Hurrengo taulan jaso da kontrataturiko bermeen eta bakoitzarentzat aseguraturiko kapitalen inguruko informazioa; zenbatekoak eurotan agertzen dira.

Estaldurak Kapitala
Istripuagatiko heriotza 10.000,00€
Istripuagatiko erabateko ezintasun iraunkorra(*) 10.000,00€
Osasun-sorospena  
Mediku- eta ospitale-gastuak hitzarturiko zentroetan 100.000,00 €
-> Mugagabeak Hasta una duración de 12 meses
-> Mugatuak, hauetan: Excluida
Metatua/Gehienekoa gertakizun bakoitzeko 36.000,00€

*Istripu beraren ondorioz direnean, estaldurak eta kapitalak ezin dira metatu.